Šīs nodaļas apakšnodaļās var atrastu informāciju par sia "Ģeo eksperts" rīcībā esošo tehniku, iekārtām un aprīkojumu.