PRIVĀTUMA POLITIKA

 SIA “Ģeo Eksperts” apzinās Jūsu privātuma un personas datu aizsardzības nepieciešamību un tāpēc ir izstrādājis šo privātuma politiku, kas izskaidro kāpēc un kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī Jūsu tiesības attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Šī privātuma politika pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula).

KĀPĒC MĒS APKOPOJAM, GLABĀJAM UN APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?

Jūsu dati tiek apkopoti, lai:

 • ļautu SIA “Ģeo Eksperts” atbildēt uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju;
 • sagatavotu anonīmu statistiku par interneta vietnes lietošanu;
 • sniegtu pakalpojumus;
 • sagatavotu līgumus un rēķinus fiziskām un juridiskām personām;
 • retos gadījumos – atsevišķiem mārketinga pasākumiem (klientu informēšana par jaunu produktu vai pakalpojumu, ko piedāvā SIA “Ģeo Eksperts”).

Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Regulā noteiktajiem principiem.

KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU DATU APSTRĀDI?

Datu pārzinis, kas Vietnē www.geoeksperts.lv vāc datus par Vietnes apmeklētājiem, ir SIA "Ģeo Eksperts", Reģ.Nr. 40203015617, (turpmāk – Pārzinis).

SIA "Ģeo Eksperts" pieeja klientu personas datiem ir tikai firmas valdes loceklim, kā arī grāmatvedībai (grāmatvedībā dati tiek izmantoti tikai dažādu finanšu dokumentu sagatavošanai un apstrādei).

Darbiniekiem, kam ir piekļuve personas datiem, ir pienākums apstrādāt šos datus saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem (piemēram, iegūtos personas datus izmantot tikai tādiem mērķiem, kas ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanu klientam, ja šāds pakalpojums ir pieprasīts).

Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected].

 KĀDUS DATUS MĒS APKOPOJAM?

 • Sazināties ar mums, Kontakti – uzņēmuma nosaukums, e-pasts, tālrunis, uzņēmuma pārstāvja vārds.
 • Piesakies vakancei – e-pasts, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu CV.
 • Cenas piedāvājuma pieprasījums – uzņēmuma nosaukums, e-pasts, tālruņa numurs, uzņēmuma pārstāvja vārds.
 • Pakalpojuma līguma slēgšanas ietvaros - uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, uzņēmuma paraksttiesīgās personas vārds, bankas rekvizīti, e-pasts, tālruņa numurs.

 CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Mēs glabāsim personas datus, klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai:

 • nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums ir pieprasījis;
 • sazinātos ar Jums par Jūsu pieprasījumu;
 • administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku.
 • grāmatvedībā datu (līgumu un citu finanšu dokumentu oriģināli) uzglabāšanas termiņš ir atbilstošs LR likumam “Par grāmatvedību”, 10.panta nosacījumiem.

 KUR MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?

 • Vietne www.geoeksperts.lv datus uzglabā mājaslapu ģeneratora MOZELLO “mākonī”.
 • SIA "Ģeo Eksperts" saziņai ar klientiem izmanto Microsoft Outlook programmu. Visa e-pastā esoša informācija tiek uzkrāta Microsoft One Drive “mākonī”, vai citos šīs kompānijas serveros.
 • Atsevišķa informācija (līgumu un finanšu dokumentu kopijas) tiek saglabātas uzņēmuma vadītāja un grāmatvedes datoros. Datori ir aprīkoti ar licencētu antivīrusa programmatūru, kā arī ielogošanās šajos datoros ir iespējama tikai ar paroles ievadīšanu.

KĀ JŪS VARAT PIEKĻŪT SAVIEM DATIEM, PĀRBAUDĪT TO PAREIZĪBU UN IZLABOT TOS?

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personas datus, ja šobrīd Jums nav aktīvu pieprasījumu.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi Jūsu personas datiem 30 dienu laikā no Jūsu pieprasījuma.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem.

KUR VĒRSTIES JAUTĀJUMU VAI SŪDZĪBU GADĪJUMOS?

Ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot Jūsu personas datus, lūdzam sazināties: [email protected].

Sūdzību un konfliktu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA "Ģeo Eksperts" datu aizsardzības pārzini, rakstot uz [email protected].

Sūdzību saņemšanas gadījumā, mēs reģistrēsim Jūsu vārdu un/vai uzņēmuma nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu un valsts atrašanās vietu, un informāciju, kas pamato sūdzību. Mēs izmantosim informāciju, kuru Jūs sniegsiet, lai izskatītu Jūsu sūdzību un nosūtītu Jums atbildi, tiklīdz Jūsu sūdzība būs izskatīta.

SĪKDATŅU POLITIKA

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē https://www.aboutcookies.org/.

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES?

Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. 

Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org.  Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

PERSONAS DATI UN TO NODOŠANA

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kas šeit ir aprakstīti.

Mēs varam sniegt Jūsu datus, klientu vai uzņēmējdarbības informāciju trešajām personām, kas nodrošina mums pakalpojumus, piemēram, interneta vietņu analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanai. Šīs personas ir pilnvarotas izmantot Jūsu datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs sniegsim Jūsu datus, klientu vai uzņēmējdarbības informāciju trešajām personām tikai tādā veidā, kādā tas ir aprakstīts šajā Privātuma politikā. Mēs nekādā veidā nepārdodam Jūsu datus trešajām personām.