Pamatu apsekošana

Gadījumos, kad ir paredzēta esošas ēkas/būves rekonstrukcija, un rekonstrukcijas ietvaros ir paredzēta slodžu palielināšana, tiek rekomendēta esošo pamatu apsekošana. Pamatu apsekošana ģeotehniskās izpētes ietvaros parasti nozīmē skatrakuma jeb šurfa rakšanu konkrētā vietā (zem nesošās kolonnas, salaiduma vietā, utt.) un to stāvokļa, veida, izmantoto materiālu un iestrādes dziļuma noskaidrošana. Skatrakumu var veikt gan no ēkas ārpuses, gan no pagraba (ja ēkai tāds ir). Skatrakuma vietas parasti nosaka projektētājs, atkarībā no rekonstrukcijas gaitā risināmajiem uzdevumiem. 

Skatrakumu rakšana parasti ir roku darbs, pielietojot dažādus rokas instrumentus. Atsevišķos gadījumos tiek izmantota arī rakšanas tehnika.

Pēc skatrakuma atrakšanas līdz pamatu pēdai (vēlams), tiek veikta tā dokumentācija SIA "Ģeo Eksperts" speciālistu vadībā. Dokumentācijas ietvaros parasti tiek veikta pamatu konstrukcijas uzmērīšana, to izbūvē izmantoto materiālu stāvokļa novērtēšana, kā arī fotofiksācija.

Pēc skatrakuma apsekošanas un dokumentācijas, tas tiek aizbērts ar izrakto materiālu.