GRUNTS NESTSPĒJAS PĀRBAUDES

Šķembu un uzbērtas smilts slāņa nestspējas noteikšana ar krītošā svara deflektometru LFG4 (HMP Magdeburger Prüfgerätebau GmbH, Vācija). Dotā metode faktiski parāda uzbērtas šķembu kārtas sablīvējumu, vai tas ir pietiekošs projekta prasībām, vai arī nē. Ar dotās metodes palīdzību var noteikt nestspēju arī sablīvētam smilts vai grants slānim. Dotās metodes galvenās priekšrocības – 1) tūlītēja rezultātu iegūšana un secinājumu izdarīšana objektā uz vietas, bez speciālas datu apstrādes ofisā, 2) minimāls pārbaudes laiks uz 1 punktu (2-4 minūtes), 3) nelielas izmaksas, 4) nav nepieciešama tehnika pretsvara nodrošināšanai kā statiskā spiedoga testa gadījumā.

Pārbaudes ar HMP LFG4 aparatūru tiek izpildītas saskaņā ar Vācijas standartiem TP BF-StB Part B 8.3 (Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau) un ZTV E-StB 09 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau), kā arī ASV standartu ASTM E2835-11 (Standard Test Method for Measuring Deflections using a Portable Impulse Plate Load Test Device).

Testēšanas izpildīšana.

Kad ir izvēlēta pārbaudes vieta, tā tiek attiecīgi sagatavota pārbaudes veikšanai. Ja pārbaudāmais materiāls ir veidots no daļiņām, lielākām par 10 mm (rupja grants, šķembas, oļi), tiek rekomendēts izveidot smalkas smilts „spilvenu” zem noslogojamās plāksnes. Smilts „spilvena” galvenā funkcija ir virsmas izlīdzināšana, lai plāksnei būtu horizontāls stāvoklis, kā arī ciešs kontakts ar pārbaudāmo virsmu. Pēc tā izveides seko plāksnes novietošana, aparatūras un elektroniskās mērierīces saslēgšana. Testēšanas sākumā krītošā svara ierīce tiek palaista trīs reizes, radot nepārtrauktu, secīgu impulsu uz noslogojamo plāksni. Dotie trīs priekšsitieni netiek ņemti vērā aprēķinos, to galvenais mērķis ir grunts pirmssablīvēšana tālākai testēšanas veikšanai. Pēc priekšsitienu izpildes, mērierīce piedāvā uzsākt testēšanu, kuras ietvaros krītošā svara ierīce tiek palaista arī trīs reizes, bet iegūtie rezultāti katrai reizei tiek saglabāti mērierīces atmiņā un izmantoti aprēķinos. Pēc trešā mērījuma izpildes mērierīces ekrānā tiks parādīta nosēdes amplitūda s(m) un dinamiskais deformācijas modulis Evd. Rezultāti var tikt izdrukāti objektā uz vietas (mērierīce ir aprīkota ar čeku printeri), vai arī apstrādāti un atbilstoši noformēti oriģinālajā datorprogrammā birojā.

Ierīces LFG4 tehniskie parametri:

Slodzes ierīce

Kopējais svars

15 kg

Krītošā svara ierīce

10 kg

Maksimālais iedarbības spēks

7,07 kN

Iedarbības laiks

17,0 ± 1,5

Materiāls

Cinkots tērauds.

Noslogojamā plāksne (spiedogs)

Diametrs

300 mm

Plāksnes biezums

20,0 mm

Kopējais svars

15 kg

Materiāls

Cinkots tērauds.

Elektroniskais instruments nosēdes mērīšanai

Baterija

4хR6

Izmēri

210х80х25 mm

Kopējais svars

0,4 kg

Nosēdes mērījumu diapazons

0,1- 2,00 мм ±0,02 mm

Evd mērījumu diapazons

Evd <225 MN / m²

Temperatūras diapazons

0 – 40ºС