Rokas motorurbis

Atsevišķos gadījumos, kad urbšanas agregāta izmantošana nav iespējama tā gabarītu vai piekļuves ierobežojumu dēļ, kā arī strādājot ēku iešpusē un pagrabos, tiek izmantots rokas urbšanas instruments - motorurbis STIHL BT121. Ar rokas motorurbi galvenokārt tiek veikti neliela dziļuma urbumi (3 - 6 m), bet smilšainās gruntīs dažkārt iespējams arī sasniegt 10 m dziļumu.  Ar šo urbšanas instrumentu iespējama tikai vītņveida (šneka) urbšana diametrā 63 - 100 mm, kā rezultātā iegūto grunts paraugu reprezentativitāte ir samērā zema. 

Urbšanas darbi ar rokas mororurbi.