ZONDĒŠANAS IEKĀRTA "PAGANI TG 73-220"

Statiskās (CPT) un dinamiskās (DPSH) zondēšanas izpildīšanai SIA "Ģeo Eksperts" izmanto Itālijā ražotu iekārtu "PAGANI TG 73-220". Šī ir viena no jaudīgākajām zondēšanas iekārtām Latvijā, ar labu enkurošanās sistēmu. Zondēšanas dziļums ir atkarīgs no pasūtītāja uzdevuma, kā arī grunts apstākļiem. Latvijas teritorijā lielākais dziļums, kāds sasniegts ar šo iekārtu, ir 54 m (Ventspils).

PAGANI TG 73-220


PAGANI TG 63-150ZONDĒŠANAS IEKĀRTA "PAGANI TG 63-150"

SIA "Ģeo Eksperts" rīcībā ir vēl viena zondēšanas iekārta - "PAGANI TG 63-150". Šī iekārta paredzēta tādiem pašiem mērķiem, kā iepriekš minētā iekārta, bet ir mazāk jaudīga. Šīs iekārtas galvenais pluss ir tās salīdzinoši nelielie gabarīti, kas ļauj piekļūt vietām, kur lielā zondēšanas mašīna netiek klāt. Kā arī šī ir ļoti jauna iekārta, ražota 2016.gada nogalē.