ZONDĒŠANAS IEKĀRTA "PAGANI TG 63-150"

Lai izpildītu statisko zondēšanu (CPT) un dinamisko zondēšanu (DPSH), SIA "Ģeo Eksperts" izmanto Itālijā ražotu zondēšanas iekārtu "PAGANI TG 63-150".  Šīs iekārtas galvenais pluss ir tās salīdzinoši nelielie gabarīti, kas ļauj piekļūt dažādās ierobežotās vietās.

CPT metodes zondēšanas laikā tiek mērīti sekojoši lielumi:

• pretestība zem konusa qc, MPa                                                      -0,0...50,0;

• pretestība sānu berzei fs, MPa                                                        -0,0...0,5;        

• poru spiediens U2, MPa                                                                   -0,0...1,5;

• zondes novirze no vertikāles, grādi                                                  -0...15;

• zondēšanas ātrums, mm/s                                                               -20,0±5,0;

• sānu berzes attiecība pret pretestību zem konusa Rf, (%)             -10,0