grunts speciālisti
PIEREDZE. PROFESIONALITĀTE. UZTICAMĪBA.  

SIA “Ģeo Eksperts” ir Latvijas uzņēmums, kura pamatnodarbošanās ir ģeotehniskās (ģeoloģiskās, inženierģeoloģiskās) izpētes pakalpojumu sniegšana. Mūsu pastāvīgos un nozīmīgākos klientus mēs redzam Latvijas teritorijā, bet nenorobežojamies arī no izpētes darbiem pārējās Baltijas valstīs, vai arī – tuvējās kaimiņvalstīs. 

ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE

Ja Jums nepieciešams pilns izpētes komplekss dažāda tipa būvēm un ēkām - mēs to varam Jums piedāvāt.  

ĢEOTEHNISKĀ UZRAUDZĪBA

Ja Jums nepieciešama ēkas "nulles cikla" izbūves ģeotehniskā uzraudzība - mēs esam gatavi palīdzēt šajā jautājumā.

GRUNTS TESTI BŪVOBJEKTĀ

Piedāvājam veikt virkni dažādu testu būvdarbu kvalitātes kontrolei - uzbērtas smilts sablīvējums, šķembu un smilts nestspēja, pāļu viengabalainības pārbaude.  

Kontakti un saziņa:

MŪSU REKVIZĪTI:

  • SIA "Ģeo Eksperts" 
  • Reģistrācijas Nr. 40203015617
  • PVN maksātāja Nr. LV40203015617
  • Juridiskā adrese: Palasta iela 10, Rīga, LV-1050
  • Banka: AS "Luminor Bank" Latvijas filiāle
  • Konts: LV49RIKO0000084813501 (RIKOLV2X)