STATISKĀS PLĀTNES TESTI

SIA “Ģeo Eksperts” piedāvā izpildīt statiskās plātnes testus ar standarta spiedogu Ø 300 mm. Plātnes testiem tiek izmantots Vācijas ražotāja “Fröwag GmbH” aprīkojums (Plate Bearing Test Equipment 100 kN acc. DIN 18134 with cylinder 22,9 cm²).

Iekārta sastāv no:

  • Ciparnīcas mehāniskā pārvietojuma devēja, 30 mm, iedaļa 0.01 mm
  • Slogošanas iekārta: 100 kN spēks
  • Hidrauliskais domkrats, gājiens 150 mm, augstums 300 mm
  • Hidrauliskais manuālais sūknis ar manometru galā un dubulto skalu: 0 ... 250 bar un 0 ... 0.8 MN/m2
  • Augstspiediena caurule, 2m
  • Augšējā spiediena plate ar magnētu un lodveida šarnīru
  • Iegremdējamā plate, diam. 300 mm
  • Pagarinājuma cilindri, max. līdz 530 mm
  • Izstiepta slogošanas tilta izmēri: 1900 x 610 x 420 mm
  • Sistēmas kopējais svars ar 2 pārnēsāšanas koferiem: 69 kg.

Vispārīgi par metodi

Statiskās plātnes jeb spiedoga tests (PLT – apzīmējums 7.Eirokodeksā) tiek pielietots, lai novērtētu grunts deformatīvās īpašības, kā arī izpildīto blietēšanas darbu kvalitāti seklajiem pamatiem. Šo pārbaudi var veikt visa veida dispersajās (birstošajās) gruntīs, uzbērumos un klinšainajās gruntīs, bet parasti to nelieto ļoti mīkstās un smalkgraudainās gruntīs. Pārbaude ar spiedogu seklajiem pamatiem jāveic pilnībā līdzenai un netraucētai virsmai vai nu zemes virspusē, vai ierakuma pamatnē noteiktā dziļumā. Ja būvprojektā tiek norādītas prasības attiecībā uz sagatavotās grunts kārtas (slāņa) nestspēju vai sablīvējumu, tad statiskā spiedoga metode tiek uzskatīta par vienu no precīzākajām metodēm šīs nestspējas un sablīvējuma pakāpes noteikšanai.

Jāņem vērā, ka ar standarta spiedogu Ø 300 mm tiek pārbaudīta grunts apmēram 60 cm dziļumā (x2 spiedoga diametri). Tāpēc gadījumos, ja nepieciešama biezāka uzbēruma slāņa sablīvējuma pārbaude, testi ir jāveic pakāpeniski, kad tiek uzbērta un noblīvēta attiecīga uzbēruma kārta.

Sagatavošanās pārbaudei

Spiedogu ir paredzēts uzstādīt uz pētāmās grunts virsmas. Lai sasniegtu ciešu spiedoga pamatnes kontaktu ar grunti, nepieciešams veikt ne mazāk kā divas spiedoga pagriešanas ap tā vertikālo asi, mainot pagriezienu virzienus. Pēc spiedoga uzstādīšanas nepieciešams pārbaudīt tā vertikālo stāvokli (lai nebūtu slīps). Grunts virsmai spiedoga uzstādīšanas laukuma robežās jābūt rūpīgi izlīdzinātai. Ja rodas grūtības ar grunts virsmas izlīdzināšanu, var izveidot „spilvenu” no smalkas vai vidējas, sausas smilts dažu milimetru biezumā.

Pēc spiedoga uzstādīšanas, seko atbalsta statnes, slogošanas tilta, hidrauliskā domkrata un mērīšanas sistēmas uzmontēšana. Atbalsta statnes augstumu nepieciešamas noregulēt tādā veidā, lai augšējā spiediena plate balstītos pret kādu plakanu pretsvara elementu. Kā pretsvars var tikt izmantots jebkāds smagais transporta līdzeklis vai celtniecības–ceļubūves tehnika, kurai ir pietiekoša masa. Pirms mērījumu uzsākšanas nepieciešams pārbaudīt, vai ierīce atrodas pilnīgi vertikālā stāvoklī un pārliecināties, vai pretsvars ir labi nofiksēts. 

Pārbaudes veikšana

Statiskā spiedoga pārbaude tiek izpildīta pamatojoties uz  Vācijas normatīvu DIN 18134  (Testing procedures and testing equipment – Plate load test).

Spiedoga noslogošanu jāveic ar pakāpenisku spiediena palielināšanu. Standarta spiedogam Ø 300 mm DIN 18134 rekomendētais spiediens, kas jāsasniedz slogojot, ir 0.5 MN/m2 (jeb 0.5 MPa). Slodzi palielina ne mazāk kā sešos posmos jeb soļos, aptuveni vienādās pakāpēs, līdz tiek sasniegts iepriekš minētais maksimālais spiediens. Katra slodzes maiņa (no soļa uz soli) jāaizpilda vienas minūtes laikā. Slogošanas testu veido trīs posmi – pirmreizējā slogošana, kad ar ne mazāk kā 6 slogošanas soļiem tiek sasniegts 0.5 MN/m2 spiediens; atslodze (3 spiediena samazināšanas posmi (50%, 25% un ~2% no maksimālās slodzes)); pēc tam seko otrreizējā slogošana, kurā slodzi vajag palielināt līdz pirmā cikla pirmspēdējam slodzes līmenim (tā, lai pilnā slodze 0.5 MPa netiktu sasniegta).

Visi mērāmie parametri (slodze uz spiedogu, atbilstošā sēšanās, noslogojuma pakāpiena numurs, utt.) manuāli tiek ievadīti speciālā lauka žurnālā.

Rezultātu apstrāde

Pēc pārbaudes veikšanas objektā, seko iegūto datu apstrāde un rezultātu izvērtēšana ofisā. Pamatojoties uz DIN 18134 sniegtajām rekomendācijām, aprēķinus var veikt manuāli, balstoties uz šī normatīva piedāvātajām aprēķinu formulām, bet var arī izmantot šim nolūkam izstrādātas, speciālas datorprogrammas.  SIA “Ģeo Eksperts” statiskās plātnes datu apstrādē izmanto Vācijas kompānijas “HMP Magdeburger Prüfgerätebau GmbH” izstrādātu programmu “ProPlatt”.  Statiskās plātnes testa rezultātā, tiek iegūti sekojoši galvenie parametri: deformācijas moduļi EV1 (pēc pirmreizējas slogošanas rezultātiem) un EV2 (pēc otrreizējas slogošanas rezultātiem), kā arī šo moduļu attiecība EV2/EV1. Būvniecības praksē galvenokārt tiek izmantota EV2 vērtība un attiecība EV2/EV1. EV2 vērtība parāda pārbaudītās grunts nestspējas un deformatīvās īpašības, bet attiecība EV2/EV1 liecina par konkrētā grunts tipa sablīvējuma pakāpi. 

Svarīgi!

Lai izpildītu plātnes testu, Pasūtītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina piemērota pretsvara 

esamība objektā (smagā celtniecības tehnika vai transportlīdzeklis).