Monitoringa urbumu izveide

SIA “Ģeo Eksperts” piedāvā pazemes ūdeņu monitoringa urbumu izveidi un ierīkošanu. Mūsu piedāvājumā ietilpst gan urbuma atveres urbšana, urbuma aprīkošana ar attiecīga diametra un materiāla apvalkcaurulēm (ar perforāciju vai sieta filtru), urbuma tīrīšana veicot atkārtotu atsūknēšanu 2-3 reizes. Pēc nepieciešamības, varam aprīkot urbumu ar speciāliem vāciņiem, lai ikdienā tie būtu noslēgtā veidā. Piedāvājam arī gruntsūdens paraugu noņemšanu mūsu izveidotajos urbumos, šo paraugu atbilstošu iepakošanu un nogādāšanu akreditētā laboratorijā. Paraugi tiek ņemti un sapildīti traukos, atkarībā no paredzēto analīžu veida. SIA “Ģeo Eksperts” sagatavos arī atbilstošu pārskatu par izpildītajiem darbiem.

Paralēli šo darbu kompleksam, vai atsevišķi –  varam veikt arī grunts piesārņojuma analīzes. Šim mērķim, pēc iepriekš sagatavotas darbu programmas, tiek ņemti grunts paraugi, iepakoti, marķēti, un nogādāti akreditētā laboratorijā.

Minētie darbi tiek izpildīti pamatojoties uz Valsts vides dienesta izsniegtu zemes dzīļu izmantošanas licenci, kā arī darbi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem Ministru Kabineta noteikumiem.