PĀĻU VIENGABALAINĪBAS PĀRBAUDES

Pāļu viengabalainības (veseluma) pārbaudes tiek veiktas ar skaņas metodi (Sonic Integrity Testing),  ar aparatūras SIT+  (Profound, Nīderlande) palīdzību (attēlā). Dotā metode paredzēta kā urbto, tā arī dzīto pāļu iestrādes kvalitātes kontrolei. Urbto pāļu gadījumā tiek kontrolēta to viengabalainība, plaisu, sašaurinājumu vai paplašinājumu esamība, savukārt dzīto pāļu gadījumā tiek noteiktas galvenokārt tikai nozīmīgas plaisas un atšķēlumi no pāļa. Doto metodi samērā veiksmīgi var pielietot arī, lai noteiktu garumu jau izbūvētiem pāļiem (agrākos gados), bet par kuriem nav saglabājusies tehniskā dokumentācija. Garuma noteikšanas precizitāte – 10 % robežās.

Rezultātu apstrāde un ehogrammu interpretācija tiek veikta aparatūras ražotāja izstrādātā un licencētā programmā “Profound SIT version 7.98”.

Veicot pāļu skaņas pārbaudi ar šo metodi, tiek iegūti rezultāti par:

 • Pāļa viengabalainības traucējumiem;
 • Iespējamiem pāļa defektiem (plaisas, paplašinājumi, sašaurinājumi);
 • Nozīmīgiem ieslēgumiem pālī (izmērā 5-10% vai vairāk no pāļa diametra);
 • Izmaiņām pāli ietverošajos grunts slāņos;
 • Pāļa garumu (vairumā gadījumu, neprecizitāte 10% robežās).

Sekojošas lietas, kas netiek noskaidrotas ar šīs metodes palīdzību:

 • Pāļa materiāla izturība (betona marka);
 • Plaisas paralēlas pāļa kolonnai (vertikālas plaisas);
 • Stiegrojuma izvietojums pāļa ķermenī un tā kvalitāte;
 • Grunts stāvoklis zem pāļa pēdas;
 • Pāļa garums, ja tas balstās uz klinšainām gruntīm (piem., dolomīts);
 • Sīki ieslēgumi pālī;
 • Izliekta pāļa forma. 

Zemāk sniegtajā bildē redzami defekti, kurus var un kurus nevar atklāt minētajās pāļu pārbaudēs.

Ar minēto metodi, vienas darba dienas ietvaros, būvlaukumā var tikt pārbaudīti 150-300 pāļi.

NODERĪGA PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR ŠO METODI

SVARĪGI!

Pirms pāļu pārbaudes pasūtīšanas, būtiski ir pareiza un atbilstoša pāļa galvas sagatavošana testēšanai. Pāļa galvai vēlams būt apzāģētai ar ripzāģi, līdzenai, brīvai no būvgružiem, betona, grunts u.c. pārbaudi apgrūtinošiem faktoriem (bildē zemāk). Svarīgi, lai pāļa galvas plakne ir perpendikulāra pāļa kolonnas asij. Jebkurš liekais materiāls uz pāļa galvas un nelīdzenumi var radīt "izkropļotu" skaņas signālu, ko rada āmura uzsitiens pa pāli, kā arī ietekmē atkaļ atstarotā signāla uztveršanu akselerometrā. Nekvalitatīvi sagatavota pāļa galva negatīvi ietekmē rezultātu tālāku interpretāciju un iespējamo defektu analīzi. 

                                                                                      Atbilstoši sagatavots pālis viengabalainības pārbaudei ar skaņas metodi.                                                                                                                            

Piemēri pāļu pārbaudēm dažādos objektos latvijā

Zemāk redzamajā galerijā sniegti dažādi piemēri no objektiem Latvijā, kur veikta pāļu viengabalainības pārbaude gan urbtajiem, gan dzītajiem pāļiem. Doti arī piemēri tam, kā pāļi ir sagatavoti pārbaudēm (gan pozitīvi, gan ne tik labi piemēri), kā arī doti piemēri atsevišķiem, atklātiem defektiem pārbaudes pāļos.