Pakalpojumi

SIA “Ģeo Eksperts” galvenais darbības virziens ir ģeotehniskās (ģeoloģiskās, inženierģeoloģiskās) izpētes pakalpojumu sniegšana.

Kā atsevišķu savas darbības virzienu var minēt virknes būvdarbu kvalitātes kontroles testu izpildīšanu, kā piemēram: uzbērtas grunts (smilts) sablīvējuma kvalitātes pārbaudes; šķembu slāņa nestspējas noteikšana; pāļu skaņas pārbaudes. (Sonic Integrity Testing).

SIA “Ģeo Eksperts” pakalpojumu cenas ir ļoti individuālas katram objektam un situācijai - tās ietekmēs gan objekta sarežģītība, attālums no Rīgas, gan arī pasūtīto testu (pārbaužu) skaits (lielāks apjoms samazina cenu). Tāpēc faktiskās izmaksas sev vēlamajam pakalpojuma veidam Jūs saņemsiet tikai sazinoties ar SIA “Ģeo Eksperts”.