ĢEOTEHNISKĀ UZRAUDZĪBA

Atsevišķos objektos (kā likums – projektējot sabiedriski nozīmīgas ēkas; ēkas sarežģītos dabas apstākļos; ēkas tiešā kontaktā ar esošām ēkām) pasūtītājs var pieprasīt ģeotehnisko uzraudzību ēkas “nulles cikla” būvniecības gaitā.

SIA “Ģeo Eksperts” piedāvā izpildīt ģeotehnisko uzraudzību objektā, pēc iepriekš sagatavotas un ar pasūtītāju saskaņotas darbu programmas.

Ģeotehniskā uzraudzība saistās gan ar būvprojekta faktisko materiālu izvērtēšanu, gan ar speciālista – ģeotehniķa regulāru būvobjekta apmeklēšanu. Būvobjekta apmeklēšanas laikā speciālists veic gan vizuālu situācijas novērtēšanu, gan būvdarbu žurnālu analīzi (ja nepieciešams), gan atsevišķu kontroles testu izpildīšanu, ja to paredzēja uzraudzības programma.

Noslēdzoties ģeotehniskajai uzraudzībai objektā, tiek sagatavots pārskats jeb atskaite par uzraudzības gaitā novēroto, kā arī izpildīto kontroles testu rezultātiem.