Lai nodrošinātu dažādu būvdarbu kvalitātes kontroles testu izpildīšanu, SIA "Ģeo Eksperts" rīcībā ir sekojošs aprīkojums:

Penetrometrs "DPL-5"

Rokas dinamiskā zonde jeb penetrometrs "DPL-5" paredzēts gan uzbērtu grunšu sablīvējuma pakāpes (koeficienta) noteikšanai, kā arī dinamiskās zondēšanas izpildīšanai gruntī līdz apmēram 8 m dziļumam.

Krītošā svara deflektometrs LFG4

Krītošā svara deflektometrs LFG4 jeb dinamiskais spiedogs parāda uzbērtas šķembu, smilts, grants kārtas sablīvējumu jeb nestspēju apmēram līdz 60 cm dziļumam. Nav nepieciešama ilglaicīga datu pēcapstrāde ofisā - rezultāti tiek noteikti objektā uz vietas.

SIT+ pāļu pārbaude

Aparatūra dažāda tipa pāļu (galvenokārt urbto pāļu) viengabalainības pārbaudei ar skaņas metodi. Eksperss metode, kas paredzēta ātrai un salīdzinoši efektīvai pāļu iestrādes kvalitātes kontrolei objektā. 


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru. 
2018             

 .